Misja Core Business Institute

Rozwój organizacji to rozwój jej kluczowych funkcji, procesów i pracowników. Celem istnienia Core Business Institute jest poprawa efektywności działania przedsiębiorstw i organizacji publicznych oraz ich wyniku ekonomicznego.

Obszar działania

W chwili obecnej bardzo trudne jest osiągnięcie skutku działań w postaci wzrostu efektywności poprzez koncentrację na jednym obszarze działania np. szkoleniu pracowników. Konieczne jest jednoczesne rozwijanie kompetencji pracowników (w tym przełożonych), modernizacja systemu zarządzania i tworzenie nowej wiedzy organizacyjnej.

project 1

Sztuka Negocjacji

Nie unikniesz negocjacji, ale możesz być lepszy od innych.
Wynegocjuj swój sukces.

 • Zdobądź i rozwijaj najcenniejsze umiejętności – postępowania z ludźmi, rozwiązywania problemów i osiągania porozumienia
 • Opanuj kluczowe dla skuteczności biznesowej elementy procesu negocjacji w bardzo krótkim czasie
 • Zwiększaj własną skuteczności – zdobywaj więcej klientów, buduj lepsze relacje, odnajduj więcej korzystnych rozwiązań
 • Uzyskaj wymierny efekt finansowy oraz wartości nieprzeliczalne na pieniądze

Sprawdź i rozwiń swoje umiejętności negocjacyjne w trakcie symulacji opartych na realnych sytuacjach biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych.

project 2

Efektywna Sprzedaż

Spotkanie to początek. Współpraca to postęp. Pozostanie razem to sukces. Doskonalenie systemu zarządzania sprzedażą oraz rozwój kompetencji pracowników umożliwia osiąganie strategicznie istotnych celów takich jak:

 • Wzrost zysku
 • Większy udział w rynku
 • Wzrost skumulowanej marży
 • Ograniczenie kosztów

Nasz program ma na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu zarządzania działem sprzedaży oraz wyposażenie pracowników sprzedaży w umiejętność budowy długotrwałych relacji z Klientami opartej na mierzalnych wynikach biznesowych, poprzez:

 • Rozumienie celów biznesowych firmy
 • Rozumienie mechanizmów podejmowania decyzji przez Klienta
 • Skuteczne zastosowanie technologii prowadzenia rozmów handlowych
project 3

Kluczowe Kompetencje w Administracji

Program będący wynikiem badań i obserwacji zmian zachodzących w administracji publicznej.

Celem programu PHENIX jest wsparcie Pracowników administracji publicznej w zapewnianiu najwyższej jakości i sprawności wykonywanych obowiązków zawodowych. Podstawowym założeniem programu jest pełne dopasowanie zakresu merytorycznego do indywidualnych potrzeb uczestników i organizacji.

project 4

Przywództwo-Leadership43

Innowacyjny program kreowania skutecznych liderów, serwowany w formie przystępnych i sprawdzonych metod kształcenia.

Misją programu rozwojowo-szkoleniowego Leadership 43 jest zagwarantowanie realizacji celów organizacji w stale zmieniających się warunkach funkcjonowania.

Odejście lub spadek zaangażowania i frustracja wartościowego pracownika stanowi dla każdej organizacji wysoki koszt, niebezpieczeństwo oraz wyzwanie. Uczestnicy programu zostaną wyposażeni w praktyczne narzędzia i umiejętności pozwalające na ograniczenie ryzyka odejść oraz spadku zaangażowania pracowników
z najczęściej występujących powodów

project 5

Prawo Pracy

Prawo pracy wspiera menedżerów w osiąganiu celów biznesowych.

Trzeba je jedynie właściwie wykorzystywać.

 1. Organizacje w Polsce narażone są na zagrożenia prawne – złe stosowanie prawa prowadzi do upokarzających wyroków przeciw pracodawcom, znaczących kosztów i problemów organizacyjnych
 2. Dzięki stałej współpracy z Sądami eksperci CBI identyfikują podstawowe zagrożenia oraz skuteczne metody zarządzania zgodne z obowiązującym prawem
 3. Na bazie realnych wyroków sądów Uczestnikom warsztatów przedstawiane są praktyczne rozwiązania i skuteczne mechanizmy działania – Co zrobić, gdy...?
 4. Uczestnicy nauczą się jak zapobiegać zagrożeniom – procesom sądowym, frustracji pracowników, nieporozumieniom
project 6

Doskonalenie Systemów Zarządzania

Korzystając ze sprawdzonej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań praktycznych wdrażamy zintegrowane narzędzia nowoczesnego
i elastycznego Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Osiągamy 100% skuteczności we wdrożeniach systemów.

Opracowany i wdrożony przez nas system oznacza:

 • Pełną kontrolę szans i ryzyk funkcjonowania organizacji od strony personalnej
 • Rozwój i efektywne gospodarowanie najcenniejszym kapitałem organizacji – kompetencjami pracowników
 • Realizację strategii rozwoju organizacji przez zmotywowanych i zaangażowanych pracowników
 • Optymalizację kosztów oraz zwiększenie zysków poprzez wykorzystanie pełnego potencjału zasobów organizacji
project 7

Badania Efektywności Organizacji

Sprawdź, czy jesteś na dobrej drodze do celu.

Prowadzone przez nas badania efektywności organizacji obejmują:

 • Obserwacja poziomu oraz zmian kluczowych wskaźników wpływających na rentowność organizacji
 • Monitorowanie najlepszych praktyk rynkowych
 • Wsparcie planowania strategii i działań w obszarach biznesu dzięki możliwości analizy wpływu poszczególnych wskaźników HR
 • Optymalizację procesów i kosztów w obszarach funkcjonalnych HR –Dostarczanie informacji zarządczej dla Kadry kierowniczej organizacji, niezbędnej do podejmowania decyzji kluczowych dla rozwoju biznesu
 • Podniesienie umiejętności pracowników departamentu HR oraz kierownictwa związanych z analizą decyzji w obszarze zarządzania ludźmi i przewidywaniem ich skutków dla organizacji
project 8

Zarządzanie Efektywnością Produkcji

Twój biznes i jego przyszłość leżą w rękach ludzi, których zatrudniasz.

Przeprowadzamy proces implementacji i rozwoju kluczowych kompetencji zarządzania w produkcji, będących bezpośrednią przewagą konkurencyjną firmy produkcyjnej. Przy wykorzystaniu łatwo transferowalnej technologii i złożoności procesów produkcyjnych, efekt finansowy firmy zależy przede wszystkim od zarządzania ludźmi na produkcji i kultury pracy.

Celem programu jest:

 • Podniesienie kompetencji Kadry Menedżerskiej w zakresie zarządzania zespołem, komunikacji i pozafinansowych metod motywowania, a także wdrożenie standardów pracy w zespołach produkcyjnych zgodnie ze strategią rozwoju i potrzebami organizacji.
 • Przełożenie w dalszej kolejności wypracowanych rozwiązań (jak np. standardy pracy, zasady komunikacji wewnętrznej itp.) na niższe poziomy zarządzania (Brygadziści) – w kontekście np. rozwoju kadry rezerwowej(wybrane talenty).
 • Przełożenie norm i najlepszych praktyk na nawyki w pracy (menedżerów i pracowników)
 • project 1

  Sztuka Negocjacji

  Sztuka Negocjacji

 • project 2

  Efektywność Sprzedaży

  Efektywność Sprzedaży

 • project 3

  Kluczowe Kompetencje w Administracji

  Kluczowe Kompetencje w Administracji

 • project 4

  Przywództwo - Leadership43

  Przywództwo - Leadership43

 • project 5

  Prawo Pracy

  Prawo Pracy

 • project 6

  Doskonalenie Systemów Zarządzania

  Doskonalenie Systemów Zarządzania

 • project 7

  Badania Efektywności Organizacji

  Badania Efektywności Organizacji

 • project 8

  Zarządzanie Efektywnością Produkcji

  Zarządzanie Efektywnością Produkcji

Core Business Institute tworzą eksperci posiadający:

 • długoletnie doświadczenie menedżerskie pozyskane w organizacjach międzynarodowych i polskich
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych i naukowych(pracownicy naukowo-dydaktyczni najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce)
 • Klienci

  Współpracowaliśmy między innymi z:

  <

  Kontakt z Ekspertami Core Business Institute.

  Imie
  Mail
  Co chcesz nam powiedziec

  Core Business Institute Sp. z o.o.

  ul. Grażyny 15/307

  02-548 Warszawa

  KRS: 0000495039

  NIP: 5242766174

  Regon: 147069012

  tel.: 662 268 616

  mail: kontakt@core-business.pl

  My w Social Media

  >